KONTAKT

Concierge Real Estate Services s.r.o.

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 259293

051 65 008 | DIČ: CZ05165008 | bankovní spojení: 275671567/0300, ČSOB a.s.

OC HASSO, Breitcetlova 771/6

198 00 Praha 9 | Česká republika

Kancelář a provozní doba | běžná

OC HASSO, Breitcetlova 771/6

198 00 Praha 9 | Česká republika

pondělí - čtvrtek | 10:00 - 15:00 hod.

+420 603 196 838