KONTAKT

Concierge Real Estate Services s.r.o.

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 259293

051 65 008 | DIČ: CZ05165008 | bankovní spojení: 275671567/0300, ČSOB a.s.

KCD 4, Kolbenova 942/38

190 00 Praha 9 | Česká republika

Kancelář a provozní doba | běžná

KCD 4, Kolbenova 942/38a

190 00 Praha 9 | Česká republika

pondělí - pátek | 10:00 - 18:00 hod.

+420 603 196 838