služby ADVANCED

Velice často u nemovitostních transakcí dochází na začátku realizace k situaci, kdy nemovitost (byt, dům, pozemek pro individuální výstavbu i komerční/residenční development, kancelářské prostory/budova, maloobchodní jednotka, výrobní a skladovací prostory/budova), nebo strany transakce (fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatelé, právnické osoby), nejsou na transakci zcela připraveni. Naše poradenské služby ADVANCED , jako nadstavbové služby BASIC, tyto situace pomáhají identifikovat, vyhodnocovat a řešit směrem k dosažení připravenosti.

Studie, analýzy, průzkumy

 • studie proveditelnosti a využitelnosti
 • ekonomické, finanční, investiční, portfolio a právní analýzy a rozbory
 • průzkumy a rešerže z trhu

Audity a Due Dilligence

 • technický, technologický, energetický a provozní audit
 • ekonomické a právní Due Dilligence (vč. mini)

Poskytování odbornosti

 • outsourcing odborných pozic
 • bodyshop a offshore členů expertního týmu

Projektové řízení

 • vedení a řízení obchodních příležitostí
 • vedení a řízení realizace zadaných úkolů

Specializované produkty

 • oceňování nemovitostí a společností
 • datační poradenství
 • zpeněžování rizikových nemovitostí

Správa nemovitostního portfólia

 • facility management
 • property management
 • asset management

Detailní specifikaci a obchodní podmínky služeb jsou zájemcům a klientům sdělovány individuálně, na základě vyžádání.