služby BASIC

je určené fyzickým osobám (nepodnikatelům), kteří mají základní potřeby a požadavky v oblasti nemovitostí pro bydlení (byt, dům, pozemek pro individuální výstavbu). Dále je toto menu vhodné pro fyzické osoby (podnikatele) a právnické osoby, kteří v důsledku svých podnikatelských aktivit mají základní potřeby v oblasti nemovitostí pro podnikání (kancelářské prostory/budovy, maloobchodní jednotky, výrobní a skladovací prostory/budovy, budovy a pozemky pro zemědělskou výrobu).

Před-prodejní služby

- nabídka -

 • základní kvalifikace obchodní příležitosti, očekávací rozhovor se zájemcem
 • konzultace a stanovení reálné tržní ceny transakce
 • zpracování obchodní a marketingové strategie, plán aktivit
 • nastavení komunikační mapy a reportingu
 • projednání a uzavření smlouvy
 • zpracování vizualizace textových a grafických podkladů pro inzerci

- poptávka -

 • základní kvalifikace poptávky, očekávací rozhovor se zájemcem
 • konzultace a stanovení reálné tržní ceny poptávky
 • zpracování obchodní a marketingové strategie, plán aktivit
 • nastavení komunikační mapy a reportingu
 • projednání a uzavření smlouvy/objednávky služeb

Prodejní služby

- nabídka -

realizace strategie a plánu aktivit, pravidelná komunikace vč. reportování výsledků, tj. zejména

 • prezentace nabídky na veřejných realitních serverech
 • aktivní párování s poptávkou v systému RE/MAX
 • prezentace nabídky v lokálních vývěskách RE/MAX
 • kvalifikace zájemců, organizace prohlídek/ skupinových prohlídek
 • vyjednání a sepsání rezervační smlouvy a výběr rezervačního depozita
 • zprostředkování RE/MAX hypotéka pro kupujícího
 • vypracování a koordinace podpisu transakční dokumentace (zpravidla v rozsahu: Smlouva o smlouvě budoucí kupní,  Kupní smlouva, Smlouva o advokátní úschově finančních prostředků a listin, Návrh na vklad)
 • podání listin na příslušný Katastrální úřad vč. úhrady poplatku
 • koordinace protokolárního předání nemovitosti

- poptávka -

realizace strategie a plánu aktivit, pravidelná komunikace vč. reportování výsledků, tj. zejména

 • párování poptávky s odpovídající nabídkou v systému RE/MAX
 • vyhledávání odpovídající nabídky v elektronických a tištěných médiích
 • vyhledávání odpovídající nabídky v neveřejných databázích
 • vyhledávání odpovídajících příležitostí "v terénu"

Po-prodejní služby

- nabídka | poptávka -

 • převod médií na nového vlastníka/uživatele
 • daňové poradenství a služby
 • stěhování a homestaging
 • fitouty, interiérový a exteriérový design
 • remodelace prostor/budov, stavební práce a úpravy
 • a další ...

Detailní specifikaci a obchodní podmínky služeb jsou zájemcům a klientům sdělovány individuálně, na základě vyžádání.